ΟΟΟΟ ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ ΤΡΕΛΟΓΙΑΤΡΟΟΟΟΟ ΕΚΡΗΞΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩΩΩΩ ΘΑ ΤΡΕ-ΛΑΘΩΩΩ….


Advertisements

Comments are closed.